Євангельсько-баптистський рух

Коротка історія ВСЦ ЄХБ 
Історія євангельських християн-баптистів в Україні бере свій початок у другій половині 19 ст., коли на Півдні України серед сільського населення почали відбуватися перші хрещення по вірі. 
З часом стали виникати перші громади, і 1884 року в селі Нововасилівці Таврійської губернії відбувся перший з'їзд ЄХБ. Ця дата вважається початком організованого євангельського руху. На з'їзді було утворено Союз російських баптистів. 
Про кількість баптистів наприкінці 19 ст. різні історичні джерела подають різні цифри – від 100 000 до 300 000. Це – значна кількість, особливо, якщо взяти до уваги жорстокі масові переслідування євангельських християн баптистів за їхню віру. Найжорстокішими були 1880 – 1905 рр., так звана «ера Побєдоносцева».
Після проголошення Української Народної Республіки (22. 01. 1918 р.) у Києві відбувся І Всеукраїнський з'їзд баптистів (1-8 жовтня 1918 р.), на якому було утворено Всеукраїнський Союз баптистів (ВСБ) та прийнято рішення видавати журнал „Український Баптист”. 
На III Всеукраїнському з'їзді (1922 р.) Всеукраїнський Союз Баптистів було приєднано до Всеросійського Союзу Баптистів з центром у Москві. 
Четвертий Всеукраїнський з'їзд одноголосно відновив свій Всеукраїнський Союз об'єднань баптистів, і вже з наступного року вийшов перший номер журналу „Баптист України” – друкований орган ВСОБ.
Сумнозвісне „Законодавство про культи” 1929 р. поклало початок новій трагічній сторінці в історії українських баптистів. Над „двомільйонним баптистським братством” („Баптист України” №1, 1926 р.) нависла смертельна загроза. У половині 30-х років усі баптистські церкви було закрито, а молитовні доми конфісковано. До 1944 р. було заарештовано 25 000 проповідників, і 22 000 з них загинули безслідно.
У 1943 р. на VI Всеукраїнському з'їзді Всеукраїнський Союз Баптистів відновив діяльність, але вже наступного року його було ліквідовано з подальшими репресіями служителів. Разом з тим у тому ж 1944 р. влада прийняла рішення утворити Всесоюзну раду євангельських християн-баптистів (ВРЄХБ), до складу якої приєднала інші протестантські конфесії.
Лише у 1990 р. Союз баптистів України був відновлений. Почалася його новітня історія. Після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. за умов релігійної свободи духовне життя ожило. Двадцять другим з'їздом (8-11 лютого 1994 р.) було прийнято новий Статут і відновлено назву «Всеукраїнський Союз Об'єднань євангельських християн баптистів» (ВСО ЄХБ). Рішенням 25-го з'їзду (10-13 травня 2006 р.) назву було змінено на «Всеукраїнський Союз Церков євангельських християн баптистів» (ВСЦ ЄХБ).
 
Всеукраїнський Союз церков євангельських християн-баптистів є сьогодні найбільшою протестантською спільнотою в Україні. До його складу станом на 1 січня 2010 р. входить 2835 церков та груп, які об’єднують більш як 127 тисячі віруючих, котрі свідомо та послідовно сповідують та практикують свою віру. Узагалі ж богослужіння в церквах ВСО ЄХБ відвідують близько 300 тисяч осіб.
ВСО ЄХБ складають 25 обласних об’єднань церков ЄХБ, очолюваних обраними старшими пресвітерами. Крім церков в Україні, до складу Союзу входять п’ять об’єднань баптистських церков української діаспори в США, Канаді, Австралії, Аргентині, Парагваї та Португалії.
Вищим керівним органом ВСО ЄХБ є з’їзд представників церков, який збирається раз на чотири роки. З’їзд затверджує статутні положення та основні напрями розвитку служіння церков ВСО ЄХБ, обирає Голову та його заступників.
Голова Союзу, його заступники та Виконавчий секретар складають Виконавчий комітет. 
У період між з’їздами вся відповідальність за діяльність Союзу покладається на Раду Союзу. Вона збирається чотири рази на рік. До неї входять члени Виконавчого комітету, обласні пресвітери та інші відповідальні служителі, відповідно Статуту. Рада Союзу визначає стратегію розвитку служіння Союзу та несе відповідальність за духовний стан церков в обласних об’єднаннях, затверджує Виконавчого секретаря Союзу, керівників відділів, бюджет, затверджує робочі комісії у Раді Союзу, сприяє координації та розвитку служіння об’єднань, а також розв’язанню спірних питань в церквах.
Голова Союзу - В’ячеслав Васильович Нестерук, заступники: В. С. Антонюк, І.О. Бандура, М. Є Каспров. 
При Раді ВСО ЄХБ діє також Духовно-консультативна та Творча ради. Духовно-консультативна рада утворена з найбільш досвідчених і шанованих служителів із метою наставництва служителів, допомоги церквам у розв’язанні складних питань, підтримки молитовного служіння, захисту церков від лжевчень. Творча рада – дорадчий орган, що випрацьовує пропозиції щодо стратегічного розвитку служіння церков ВСО ЄХБ.
 
Матеріали з офіційного сайту ЄХБ в Україні (http://www.ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3Aso&catid=16%3Ass&Itemid=141&lang=ua